Održana Skupština Šahovskog saveza Kantona Sarajevo

U četvrtak, 19. decembra 2019. godine s početkom u 18 sati održana je Skupština Šahovskog saveza Kantona Sarajevo. Domaćin Skupštine bio je ŠK Sarajevo. Dosadašnji predsjednik Skupštine FM Rešad Tutić na početku je pozdravio prisutne i započeo sa utvrđivanjem broja prisutnih delegata. Od 18 prijavljenih delegata 13 je prisustvovalo Skupštini.

Usvojen je dnevni red sa 15 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne Skupštine te izbora radnih tijela pristupilo se diskusiji o izvještaju o radu i finansijskom izvještaju za prethodni period koji su usvojeni jednoglasno. Nakon razrješenja dosadašnjeg predsjednika Skupštine za novog je izabran jednoglasno Mirza Miralem, IA.

Razrješen je i dosadašnji Upravi odbor i imenovan novi u sastavu: FM Rešad Tutić, FM Željko Galić , Vahidin Omanović, Sretko Žmukić i Doc.dr. Haris Gekić. Za predsjednika Upravnog odbora Šahovskog saveza Kantona Sarajevo jednoglasno je izabran Vahidin Omanović.

Izabrani su i novi predstavnici Šahovskog saveza Kantona Sarajevo u organima Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (ŠSFBiH) i to:

  • 4 predstavnika u Skupštinu ŠSFBiH: Doc.dr. Anis Balić, Muharem Višnjić, Muzafer Alihodžić i Adnan Bandić.
  • 2 predstavnika u Upravni odbor ŠSFBiH: Vahidin Omanović i Doc.dr. Haris Gekić.

Usvojen je i novi plan rada za 2020. godinu sa fokusom na razvoj omladinskog šaha u Kantonu Sarajevo.

Na kraju novi predsjednik Upravnog odbora Vahidin Omanović istakao je svoje zadovoljstvo održanom Skupštinom i velikim brojem ideja koje su predložili delegati, a koje se tiču unaprijeđenja šaha u Kantonu Sarajevu.

Skupština je završena u 21 sat.

1 thought on “Održana Skupština Šahovskog saveza Kantona Sarajevo”

Leave a Comment

Your email address will not be published.