17 godina otkad nas je napustio naš Prof. dr Husein Kulenović

Danas, 12. novembra 2020. godine navršilo se 17 godina otkad nas je napustio naš prof. dr. Husein Kulenović, dugogodišnji član Predsjedništva ŠK Sarajevo, te nekadašnji predsjednik Šahovskog saveza FBiH. Bio je jedan od vodećih čelnika sarajevske Općine Centar, istaknuti naučnik i društveno-politički radnik, dekan i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i član više naučnih i stručnih asocijacija. Pored šaha velika ljubav mu je bila i slikarstvo.

Prof. dr Husein Kulenović je dao nemjerljiv doprinos razvoju šahovsku kluba Sarajevo u periodu nakon posljednjeg rata. U svemu što je radio bio je pravi vizionar. Lik, plemenitost i izuzetne ljudske vrijednosti prof. dr. Huseina Kulenovića su trajan putokaz narednim generacijama šahovskih djelatnika, a u njegovo sjećanje Šahovski klub Sarajevo je organizovao svake godine memorijalne šahovske turnire kulturnih i javnih radnika na kojima je nastupilo preko 200 učesnika.

Ove godine radi pandemije Covid-19 memorijalni šahovski turnir, 17-ti po redu, je prolongiran za mjesec decembar.

Prof. dr. Husein Kulenović rođen je 26. augusta 1939. godine u Bosanskom Petrovcu. Gotovo cijeli bogat i sadržajan život proveo je u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu. Godine 1979. godine izabran je za docenta na predmetu Fiziologija. Za vanrednog profesora izabran je 1986. godine, a za redovnog profesora 2002. godine. Za dekana Medicinskog fakulteta izabran je 2000. godine. Predavao je studentima Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutskog fakulteta i Više medicinske škole u Sarajevu, na Prirodno-matematičkom fakultetu – Odsjek biologija, Fakultetu za kriminalistiku, Fakultetu za sport i Saobraćajnom fakultetu. Bio je mentor velikog broja diplomskih radova, magistarskih i doktorskih disertacija. Jedan je od inicijatora i autora Programa specijalizacije iz oblasti kliničke fiziologije.

Osnovno područje njegovog naučnog interesovanja bila je oblast fiziologije kardiovaskularnog sistema. Objavio je više od 70 naučnih radova i učestvovao u 20 značajnih projekata i niza pilotskih istraživanja ekspertnih timova. Znanja i iskustva kontinuirano je usavršavao u zemlji i inostranstvu i bio organizator brojnih naučnih kongresa i simpozija. Veliki doprinos dao je aktivnostima u sklopu PHARE projekta i ostalim aktivnostima medicinskih fakulteta jugoistočne Evrope oko uvođenja novih tehnologija u proces edukacije, europeizacije i internacionalizacije sistema obrazovanja.

8 thoughts on “17 godina otkad nas je napustio naš Prof. dr Husein Kulenović”

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  2. Da li je doktor Husejin Kulenovic radio u bolnici za kozno venericne bolesti u timu ljekara dr ernesta Grina u Nahorevu 1966 god u mjesecu Aprilu

Leave a Comment

Your email address will not be published.